Informacje o zespole

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

HISTORIA

Zespół Pieśni i Tańca "Grajewianie" rozpoczął działalność w styczniu 1989 roku. W 1988 roku w Grajewskim Towarzystwie Muzycznym narodził sie pomysł stworzenia grupy pielęgnującej foklor naszego region oraz ziem sąsiednich. I tak w 1989 roku już na dobre rozpoczął swoją działalnośc Zespół Pieśńi i Tańca “Grajewianie”. Do powstania “Grajewian” przyczynił się  Antoni Czajkowki, a Edward i Joanna Szabatowi przez ponad 20 lat prowadzili zespół i wychowyali poprzez taniec, muzykę i miłość do rodzimej tradycji kolejne pokolenia dzieci i młodzieży.   Od początku swego istnienia zespół czerpał z folkloru wschodniej Polski. Pierwszy program oparty był na tańcach kurpiowskich, warmińsko-mazurskich oraz podlaskich. Jako że Grajewo leży na styku tych trzech kultur, do dziś te trzy regiony zajmują w ZPiT "Grajewianie" szczególne miejsce. Z biegiem lat repertuar powiększał się, przekraczając nawet granice Polski. Oprócz tańców warmińskich, augustowskich, kurpiowskich, podlaskich, lubelskich, rzeszowskich, przeworskich,krakowskich, pienińskich, orawskich czy krakowskich "Grajewianie" wprowadzili na scenę folklor z historycznych ziem polskich: Łatgalii (Łotwa), Podola (Ukraina), Lwowa czy też Łemkowszczyzny. W 2015 roku nasz repertuar wzbogaciliśmy o folklor z: Orawy, Pienin, Puszczy Białej, Suwalszczyzny oraz Ziemi Łomżyńskiej. „Grajewianie” prezentują również spektakl teatralny pt. „Jacy_Tacy” inspirowany „Weselem” Stanisława Wyspiańskiego.


ZESPÓŁ AKTUALNIE

Przez 25 lat  ZPiT "Grajewianie" skupiał dzieci i młodzież ze wszystkich grajewskich szkół. Zajęcia uczyły tańca, śpiewu, można było poznać przyjaciół, jeździć po Polsce i nauczyć się kochać swoją rodzimą kulturę.  "Grajewianie" są dziś zespołem pokoleniowym - obecnie tańczą tu już dzieci pierwszych tancerzy. Wielu z byłych członków zespołu nie rozstało się z folklorem i tańcem, wyjeżdżając z rodzimego miasta. Część z nich jako dorośli dalej rozwija swoje pasje, niektórzy zajmują się zawodowo tańcem, prowadzą swoje zespoły w całej Polsce i sławią dobre imię Grajewa. Jeden z nich - Mariusz Żwierko -  został w  2012 roku instruktorem i choreografem ZPiT "Grajewianie",  pełnił również funckcję kierownika artystycznego. Muzykę dla zespołu pisali Bogdan E. Szczepański oraz Edward Szabat – założyciel zespołu. Nad kostiumami nadal czuwa Zdzisława Gałecka.
Od roku 2016 funkcję instruktora tańca/choreografa ZPiT"Grajewian" pełni Wojciech Chylewski, wieloletni tancerz Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Warszawskiego"Warszawianka", były tancerz Zespołu Pieśni i Tańca "Mazowsze", prowadzący Centrum Rozwoju Artystycznego na Pomorzu.


FESTIWALE I NAGRODY

Zespół koncertował w kraju i za granicą, wielokrotnie był nagradzany na ogólnopolskich festiwalach i konkursach za pielęgnowanie folkloru oraz za wysoki poziom artystyczny. W 1998 roku "Grajewianie" zostali przyjęci do Polskiej Sekcji CIOFF.

“Grajewianie” brali udział w następujacych festiwalach:

 • w roku 1998 zdobyli tytuł Laureata Festiwalu na V Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Tanecznych "Gorzów 98" w Gorzowie Wielkopolskim oraz wyróznienie na Oóglnopolskim Festiwalu Zespołów Tanecznych w Rydzynie / Bojanowie
 • 1999 – wyróżnienie na VIII Międzynarodowym Festiwalu Zespołów Folklorystycznych "Kraków 99" w Krakowie
 • 2000, 2002 i 2003 – tytuł Laureata Festiwalu na Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Tanecznych "Gorzów 2000", "Gorzów 2002", "Gorzów 2003"
 • Gość specjalny II Międzynarodowego Festiwalu Zespołów Artystycznych Mniejszości Narodowych w Rezekne Łotwa 2004
 • 2005 – III miejsce na Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Szydłowcu
 • 2011, 2013 – Międzynarodowy Festiwal Folkloru Dzieci i Młodzieży TĘCZA w Ełku
 • 2014 – XIX Międzynarodowych Olsztyńskich Dni Folkloru „Warmia 2014” |
 • 2014 – wyróżnienie na Ogólnopolskich Dniach Kultry Kurpiowskiej w Nowogrodzie
 • 2015 – I miejsce, na Ogólnopolskich Dniach Kultry Kurpiowskiej w Nowogrodzie
 • 2015 – GRAND PRIX – na XXIV Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Folklorystycznych KRAKOWIAK 2015
 • 2016 - Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 39 Bydgoskich Impresjach Muzycznych
 • 2016 - Reprezentanci ZPiT nagrodzeni na FAFURIADZIE 2016
 • 2016 - Pierwszy Międzynarodowy Festiwal Młodych Talentów - POLSHA PRIVET
 • 2017 - X Podlaska Oktawa Kultur w Białymstoku

Aktualnie działają trzy grupy: A,B,C.

Poza Polską zespół koncertował: na Łotwie, Litwie, Białorusi, Ukrainie oraz w Niemczech – przede wszystkim na gościnnych koncertach do tamtejszej Polonii.

Galeria


 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie